Otaniemen Kierrätyskeskus

Otaniemen kierrätyskeskus sijaitsee Servin Maijan tie 6 D:n kellarissa. Keskuksen aukioloajat löytyvät kalenteristamme ja ne myöskin tiedotetaan "Giving away away free stuff - Otaniemi" (at annetaantavaraa) Telegram ryhmässä.

Kierrätyskeskukseen otetaan vastaan lähinnä (kohtuullisen ehjiä ja puhtaita)

 • huonekaluja - HUOM! EI sänkyjä, patjoja eikä vuodesohvia
 • keittiötarvikkeita
 • pieniä määriä lämpimiä vaatteita ja siistejä verhoja (isommat määrät UFF:n keltaiseen keräyslaaatikkoon Otakaari 20:ssä)
 • pieniä määriä hyviä kirjoja ja dvd:itä
 • toimivia polkupyöriä (voi olla pieniä vikoja kuten puhjennut rengas tai kuluneet jarrupalat)
 • tavaroita joita joku voi vielä käyttää (mikroaaltouunit, stereot - ei rikkinäistä elektroniikkaa)

Muiden hyödyllisten tavaroiden kierrättämiseen löydät paikkoja täältä.


Ajankohtaista!

2021-10-07: Viako on lopettanut toimintansa Kierrätyskeskuksen tiloissa. Me puolestamme jatkamme toimintaamme ja pyrimme olemaan avoinna noin kerran viikossa, mikäli mahdollista.

2019-03-25: Viako on muuttanut samoihin tiloihin kanssamme - tsekkaa Viakon nettisivuilta kierrätetyt valmiit keittötarvike- ja tekstiilipakkaukset, jotka voit ostaa/vuokrata. Yhdessä olemme Reuse and Rescue.

2018-10-02: HUOMIO! Emme ota vastaan sänkyjä, patjoja emmekä vuodesohvia mahdollisten tuholaisongelmien takia

2015-09-25: Parit kierrätyskeskuksen nokkakärryt ovat jälleen teillä tietämättömillä. Ne näyttävät suunnilleen tältä. Jos törmäät niihin, palauta ne SMT 6D:n eteen tai vinkkaa meille sähköpostilla ta Facebookissa, mistä ne voi hakea. 2015-03-17: Kampuspalvelut järjestää Aallon opiskelijoille kierrätyspäivän ke 25.3.2015. Jaossa Aallon opiskelijakorttia vastaan mm. kalusteita, kodinkoneita, astioita, liinavaatteita... Lisätiedot 2015-01-13: Ei säännöllisiä aukioloaikoja tällä hetkellä. Olemme auki noin kerran viikossa, ja aukioloajat päivitetään kalenteriin sitä mukaa kuin ne ovat tiedossa. Eli jos kalenterissa ei näy tulevia aukioloaikoja, katso myöhemmin uudelleen. 2013-02-23: Oven avaus kiireellisissä tilanteissa Jos tarvitset jotain kierrätyskeskuksesta aukioloaikojen ulkopuolella, voit soittaa numeroon XXXXXXX. Ovi pystytään ehkä avaamaan heti, tai voit sopia oven avauksesta. HUOM. puheluihin vastataan englanniksi!

2013-08-16: Tuholaistorjunnasta: AYY on antanut ohjeita asukkaille tuhoeläinten torjumiseksi. Jos asunnossasi on havaittu tuholaisia, ethän tuo sieltä kierrätyskeskukseen mitään, minkä mukana ne voivat levitä.

2012-09-04: Kierrätyskeskuksen maitokärryt ovat edelleen teillä tietymättömillä. Jos törmäät niihin, palauta ne SMT 6D:n eteen tai vinkkaa meille mistä ne voi hakea.
pe 2011-12-02: Kierrätyssauna @ Ossinlinna (Otakaari 18), kaikki kierrättämisestä kiinnostuneet tervetuloa!

#: Lisää huonekaluja, mm. sänkyjä voi kysellä Nihtisillan kierrätyskeskuksesta. Reittiopas kertoo joukkoliikenneyhteydet.


ke 2011-03-30: Poliisin huutokauppa Vantaalla Kielotie 21:ssä klo 12-15

la 2010-10-02: Poliisin huutokauppa Espoossa Nihtisillankuja 4:ssä klo 9-12

pe 2011-01-14: Poliisin huutokauppa Helsingissä Helsinginkatu 1:ssä klo 9-12

ti 2011-10-04: AYY Pakettiauto kierrätyskeskuksen käytössä kuljetuksiin.

ke 2011-03-02: Kierrätyssauna @ Jmt 3 A klo 17-, kaikki kierrättämisestä kiinnostuneet tervetuloa!
ti 2011-02-14: VanAndCarRentalNearYou kierrätyskeskuksen maitokärryt ovat kateissa. Ilmoita havainnoista meille tai palauta kärryt kierrätyskeskukselle smt 6 D:hen. Kuvia kierrätyskeskuksen otasuunnistusrastilta Tämä rivi ei näy, kätevää jos pitää piilottaa myöhemmin toistuvia tapahtumia

ei just nyt... Lisää vapaaehtoisia?


Yhteystiedot

Jos keskus ei mielestäsi ole auki riittävän usein ja jos sinulla on ylimääräistä aikaa, ota yhteyttä. Lisää avaimia keskukseen on saatavissa ja päivystykset voidaan sovittaa aikataulusi mukaan. Ylläpitäjät tavoitat sähköpostiosoitteesta kierratyskeskus (at) list.ayy.fi - ota yhteyttä!

Näillä sivuilla on myös toimiva englanninkielinen osoite. Katso myös Facebook-sivumme. ei toimi: OUBS:n ohjelma kierrätyskeskuksesta.

Kierrätyskeskus toimii AYY:n tiloissa. Sen perustivat Vihreät Teekkarit (nykyisin Aaltovihreät) ja tällä hetkellä sitä ylläpitävät

[ei enää...] Lisäksi toimimme yhteistyössä AYY:n Otaniemen kyläsenaatin ja OtaHOAS:n asukastoimikunnan kanssa.


Otaniemen Kierrätyskeskuksen WIKI

Tähän wikiin on tarkoitus kerätä Otaniemen asukkaille tietoa lähimmistä kierrätyspaikoista ja -mahdollisuuksista. Laajemmin sivuilla kerrotaan yleisesti ympäristöä ja energiaa säästävistä tavoista.

Jos sinulla on parempaa/uudempaa tietoa jostain aiheesta, voit mielellään päivittää kyseisiä sivuja. Sivuja on mahdollista muokata suoraan Teekkarikylän koneilta, muualta joudut käyttämään muokkaamiseen salasanaa: funcycle.

Sivun oikeassa laidassa olevasta palkista löytyy tietoa monista aiheista. Jos haluat tekstin näkyvän suurempana, Opera ja Firefox -selaimissa paina Ctrl +. Tekstin pienenee vastaavasti käskyllä Ctrl -.

Sivulla basic editing kerrotaan, miten sivuja voi luoda PmWikissä. Voit kokeilla sivujen muokkaamista hiekkalaatikolla.Otaniemi Recycling Center

The Otaniemi recycling center is located in the basement of Servin Maijan tie 6 D. The center's opening hours are available on our Google calendar and will be notified in the "Giving away away free stuff - Otaniemi" (at annetaantavaraa) Telegram group.

The center's opening hours are available in calendar form.

The recycling center mainly accepts

 • furniture - OBS! NO beds, mattresses and sofa beds
 • kitchenware
 • small amounts of curtains and warm clothes (please take bigger amounts of clothes to the yellow UFF container at Otakaari 20)
 • small amounts of good books and dvds
 • working bicycles (may have small malfunctions that are easy to repair)
 • items that can still be reused by someone (microwave ovens, stereos - not broken electronics)

For recycling other useful items see NearestRecyclingFacilities.


Current events!

2021-10-07: Viako has ceased it's operations in the Recycling center and moved out. Our operations continue and our goal is to have the center open once a week, if possible.

2019-03-25: Viako has moved in the same premises with us - check the Viako web site for kitchen and textile packages you can buy/rentl. Together we are Reuse and Rescue.

2018-10-02: OBS! We cannot accept any beds, mattresses or sofa beds to possible pest problems

2015-09-25: A couple of Recycling Center trolleys are missing again. They look somewhat similar to these and should have the text "Recycling Center, return to SMT6D" or some parts of it visible. If you see them somewhere in Otaniemi, please return them to Servin Maijan tie 6 D, or let us know by email or Facebook. 2015-03-17: Campus Services (CAS) is organising a furniture and household goods recycling day for Aalto students on Wednesday 25th March, for example home furniture, home appliances, cutlery, bed linen ... available. Aalto student card must be presented. More info 2015-01-13: No regular opening hours at the moment. We are open about once a week, and the opening hours will be updated to the calendar as soon as they are known. So if you don't see any future opening hours in the calendar, please check again later. 2013-02-23: For urgent/emergency opening of center If you need to take something from the recycling center at times not mentioned in the calender, you can call at XXXXXXXX. You can possibly get it opened immediately or get an appointment for opening in the same day.

2013-08-16: About pests: AYY has given guidelines to AYY's residents about pests (bedbugs, beetles etc.). If you have had pests in your apartment, please do not bring to the recycling center anything that could spread them around.

2012-09-04: The Recycling center trolley is still missing again. If you see it, please return it to SMT 6 D or let us know where to find it.
fri 2011-12-02: Recycling sauna @ Ossinlinna (address Otakaari 18), all interested in recycling and reuse welcome!

#: You can look for more furniture, for example beds at Nihtisilta Reuse center. Journey planner will help you get there by public transport.


wed 2011-03-30: Police auction in Vantaa at Kielotie 21 from 12 to 15

sat 2010-10-02: Police auction in Espoo at Nihtisillankuja 4 from 9 to 12

fri 2011-01-14: Police auction in Helsinki at Helsinginkatu 1 from 9 to 12

tue 2011-10-04: AUS van in recycling center use.

wed 2011-03-02: Recycling sauna @ Jmt 3 A from 17-, all interested in recycling and reuse welcome!
tue 2011-02-14: VanAndCarRentalNearYou the recycling center trolley is missing. If you've seen it, please contact us or return it to the recycling center at smt 6 D. Pictures from Otasuunnistus This line doesn't show, handy if you need to hide repeating announcements

ei just nyt... More volunteers?


Contact info

If you feel that the center is not open often enough and you feel that you have some spare time, contact us! More keys for the center can be arranged, as well as suitable reception times for your schedule. Our email is kierratyskeskus (at) list.ayy.fi - feel free to contact us.

These pages also have a working english address. Check out our Facebook-page. does not work: OUBS video about the recycling center (in Finnish).

The recycling center operates in AYY's premises and is currently run by the following:

[not anymore...] ..and in co-operation with AUS Otaniemi village senate and OtaHOAS tenant committee.

According to the (wikipedia) definitions of recycling and reuse, the center should actually be called The Reuse center, since we are not breaking things apart but using them again for the same purpose. This inconsistency comes probably from the fact that the Finnish term "kierrätys" is often used for both recycling and reuse.


Otaniemi recycling center WIKI

This wiki is meant to be a collection of information about the nearest facilities of recycling and reuse for residents of Otaniemi. Also pages on methods of saving energy and helping the environment in general are available.

If you have more up-to-date information on some topic, feel free to update the corresponding page(s). You can edit the pages straight from machines in the student village, from other places you'll need the editing password: funcycle.

You can find information on various topics on the right sidebar menu. If you want the text to appear bigger, Opera and Firefox browsers accept Ctrl + to do this. For smaller text use Ctrl -.

The basic editing page describes how to create pages in PmWiki. You can practice editing in the wiki sandbox.


Otaniemi Recycling Center

Kalenteri ei enää oikeastaan käytössä: * Otaniemi center reception times / Aukioloajat * Instagram above old Instagram (Nikolay), Reuse&Rescue ("kaapattu", ei Viakon hallussa): Instagram * How you can help * Survival Kit info Moving Service otettu pois näkyvistä 4.12.2014/AR * Moving service

Info

* Waste electronics recycling guide * Requesting or Donating Items

PmWiki

edit SideBar